Sıfıraltı (Kriyojenik) İşlemi

    
Sıfıraltı işlemi, çeliğin sertleşme işlemi sonrasında yapıdaki kalıntı östeniti gidermek ve çeliğin aşınma direncini arttırmak için -110 ° C de yapılan bir prosestir. Bu işlem sonucunda;

* Çelik cinsine göre 3 HRc’ye kadar sertlik artışı yaşanabilir
* Yüksek aşınma direnci elde edilir
* Yapıdaki kalıntı östenit giderilir.

Kriyojenik ısıl işlem ise bu işlemin -110 ° C nin daha da altında yapılan ısıl işlem olarak adlandırılmaktadır.