Gerilim Giderme

Gerilim giderme işlemi kesme, kaynak, talaş kaldırma v.b. mekanik işlemlerin çeliğe yükeldiği gerilmelerin alınması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem malzemenin faz değişim sıcaklığının altında bir sıcaklıkta yapılır. Eğer malzeme sertleştirilmiş ise son meneviş sıcaklığının 50 ° C altında yapılması tavsiye edilir.